Kronika szkolna

Poniżej przedstawiamy wybrane fragmenty pierwszego tomu kroniki szkolnej. Prezentowany poniżej tekst pochodzi z pierwszej Kroniki Szkoły w Lubrzy. Autorem kroniki był prawdopodobnie pierwszy dyrektor szkoły – Stanisław Cisowski. Uwaga! W poniższym tekście zachowano oryginalną pisownię.

Lata 1945 – 1970

Wieś Lubrza została oswobodzona spod okupacji hitlerowskiej przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie w drugiej połowie marca 1945 r. Po przesunięciu się cośkolwiek frontu na zachód, zostali przysłani do Lubrzy i innych miejscowości pierwsi Polacy z Poznania w celu organizowania Władzy Polskiej na odzyskanych Ziemiach. Władza Polska czuwała nad bezpieczeństwem i porządkiem w okolicy i osiedlała przybywających z różnych miejscowości Polski i ze Związku Radzieckiego ludzi na tutejszych terenach. Osiedlający się ludzie byli wprawdzie wszyscy Polakami, ale różnili się między sobą obyczajami, ubiorem, używaną gwarą i innymi przyzwyczajeniami. Trzeba było bardzo taktownie i rozumnie postępować z tymi ludźmi, aby stworzyć z nich zgrane i jednolite społeczeństwo. Wśród licznych repatriantów przybyli także i nauczyciele do Lubrzy. Ci ostatni, spełniając różne prace w wiosce, zajęli się przedewszystkiem zorganizowaniem szkoły. Od miejscowej ludności zebrano wiadomości, że za okupacji niemieckiej istniały w Lubrzy 2-wie szkoły, z których jedna w czasie działań wojennych została spalona. Ocalała szkoła stara ze słabym wyposażeniem.

Kierownik szkoły Cisowski Stanisław, nauczycielka Cisowska Bronisława i nauczyciel Fudali Józef oczyścili budynek szkolny, zasypali na podwórzu rowy strzeleckie i przygotowali w miarę możliwości uczniów i społeczeństwo do rozpoczęcia roku szkolnego.
Pierwsze uroczyste otwarcie roku szkolnego na Odzyskanych Prastarych Ziemiach Piastowskich nastąpiło w dniu 4 września 1945 r. , w którym wzięli udział wójt gminy Konieczny Jan, zastępca wójta Sysiak Alfred, sekretarz gminy Jakubowski, sołtys wsi Lubrza – Łukaszewski Marian i licznie zgromadzone społeczeństwo. Przemówienie z okazji otwarcia roku szkolnego wygłosili: kierownik szkoły Cisowski Stanisław, wójt gminy Konieczny Jan, który podkreślił duże zadanie szkoły jako jedynej i najważniejszej placówki oświatowej na nowo odzyskanych terenach.
Nauka w szkole rozpoczęła się w trudnych warunkach. 164 uczniów skompletowanych w 6 klasach z najwyższą klasą 6-tą musiało uczyć 3 nauczycieli w dwóch klasach i malej kancelaryjce, z której również zrobiono klasę dla mniejszego zespołu. Było ciasno, ledwo drzwi mogliśmy otworzyć. Rozpiętość uczniów była duża, gdyż podczas wojny dzieci prawie nie uczyły się i teraz wszyscy uczniowie starsi i młodsi chcieli się uczyć w szkole polskiej. Uczniowie pochodzili z różnych miejscowości Polski a nawet i zagranicy.
Nowo uruchomiona szkoła nie posiadała nie posiadała programów, podręczników, biblioteki, żadnych pomocy naukowych, dostatecznej ilości ławek, a opał dostarczyli szkole Rodzice uczniów.
Ale zapał i entuzjazm do pracy, który cechował zarówno uczniów jak i nauczycieli z powodu uzyskania wolności przez Polskę i powrotu do Niej Ziem Odzyskanych, wyrównywały te wszystkie braki i trudności.
Wyniki w wychowaniu i nauczaniu osiągano bardzo dobre, co stwierdzili przedstawiciele powiatu z inspektorem szkolnym Bemem na czele, gdy przyjechali do szkoły w styczniu 1946 r. Szczególnie podkreślali patriotyczną postawę uczniów.
W maju 1946 roku otrzymała szkoła w Lubrzy czwartą siłę nauczycielską Ob. Okuniewską Weronikę nie posiadającą jeszcze kwalifikacji nauczycielskiej.(…)
W 1952 roku odbudowano w Lubrzy spalony podczas działań wojennych w 1945 r. budynek szkolny, w którym są 3 duże klasy, 1-na mała, nieduży magazyn i pokoik nauczycielski.
Odbudowa szkoły przyczyniła się w dużej mierze do poprawy warunków nauczania i wychowania. Zwiększano stopniowo nowymi książkami zapoczątkowaną już bibliotekę szkolna, zaopatrywano szkołę w niezbędne pomoce naukowe, Komitet Rodzicielski kupił szkole radio. Nauczyciele bez kwalifikacji poszli uczyć się, a na ich miejsce przyszli nowi. Nauczyciele posiadający kwalifikacje dokształcali się na różnych kursach.
W szkole istnieją następujące organizacje uczniowskie: P.C.K., Szkolne Koło Odbudowy Kraju i Stolicy, Z.H.P. i S.K.P.Z.S.R.R.
Trzeba także podkreślić, że uczniowie korzystają także z biblioteki gromadzkiej. Czytelnictwo więc rozwija się dobrze.
(…) Należy także zaznaczyć, że szkoła bierze zawsze udział we wszystkich uroczystościach państwowych i obsługuje je częścią artystyczną. W związku z reformą szkolną, wskutek której szkoła w Lubrzy ma być przekształcona na szkołę ośmioklasową, Władze Szkolne zaopatrują ją w pomoce naukowe, w narzędzia do zajęć praktyczno-technicznych. W związku z tym 3-ch nauczycieli tej szkoły ukończyło już S.N.
W niedalekim czasie Władze Szkolne mają w planie wybudować jeszcze kilka sal na pracownie i do ćwiczeń gimnastycznych, gdyż zimą mamy z tym duże trudności

Razem w ciągu I-go XX-lecia Szkoła Podstawowa w Lubrzy wypuściła 263 absolwentów.(…)
Rok szkolny 1969/70 był ostatnim rokiem kierownika szkoły i jej organizatora Cisowskiego Stanisława. Kierownik szkoły Cisowski Stanisław i jego żona nauczycielka szkoły w Lubrzy odeszli na emeryturę.

Lata 1970 -1975

W roku szkolnym 1970/71 kierownikiem szkoły w Lubrzy została mianowana Anna Święs. Święs Anna pełniła funkcję kierownika szkoły w Lubrzy do roku szkolnego 1972/73.
W związku z reorganizacją szkół w celu intensywnego rozwoju oświaty 1 stycznia 1973 r. powołano Gminnych Dyrektorów Szkół. W Lubrzy, która jest siedzibą Urzędu Gminy Dyrektorem Szkół Gminnych została mianowana Maria Poniedziałek. W roku szkolnym 1972/73 odeszła ze stanowiska kierownika szkoły i z zawodu nauczyciela Anna Święs.
W roku szkolnym 1973/74 przeprowadzono dalszy remont budynków szkolnych jak zainstalowanie nowego oświetlenia wewnątrz pomieszczeń szkolnych, dokończono elewację na budynkach.
1 IX 1974 r. powołano Zbiorczą Szkołę Gminną w Lubrzy i mianowano wicedyrektora Lubomirę Hawran. W roku 1974/75 uległa likwidacji Podstawowa Szkoła w Buczynie, a dzieci tej szkoły dojeżdżają do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lubrzy. W Buczynie pozostała tylko filia o jednym nauczycielu klas I-IV.

Tu kończą się zapisy w pierwszej kronice Szkoły Podstawowej w Lubrzy.

Zdjęcia z budowy i otwarcia szkoły  w galerii. Jeżeli ktoś posiada inne materiały ilustrujące historię szkoły, bardzo proszę o kontakt.

Komentowanie wyłączone.

 • Szukaj:
 • Pokaz slajdów

  Pobierz odtwarzacz Flash, aby zobaczyć ten pokaz slajdów.
 • Do wakacji
  : :
 • Bezpieczne wakacje

 • Kalendarz


  « December 2017 »
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
 • Sonda

  Codzienna nauka zajmuje Ci?

  Wyniki

 • Odwiedziny od 6 maja 12